Zajímavosti

Ostrov Korčula je proslulý výrobou kvalitního vína, o čemž svědčí rozsáhlé vinohrady. Některé odrůdy jsou známé i ve světě. Další obvyklou obživou je zpracování oliv a výroba olivového oleje. Na Korčule se upravují a konzervují ryby, které se potom vyvážejí po moři. Mezi obdivuhodné místní zvyky patří dodnes zachovávané tradice folklórního tance. Obdobně jako i u nás se tyto tradice odlišují kroji a různými zvyklostmi. Ostrov je bohatý rozmanitými památkami mnoha kultur.

Rytířské tance, Blato

Rytířská společnost „Viteška kumpanjija“

Mezi bohaté kulturní dědictví ostrova Korčula patří taneční a rytířské spolky, které mají původ už ve 13. století. Život na ostrově v dávných dobách nebyl snadný. Ne vždy byl dostatek hojnosti a prosperity. Obyvatelé...

Korčula, vinice

Korčula ráj vinařů

Korčula patří do vinařské podoblasti Střední a Jižní Dalmácie. Kontinentální oblasti Chorvatska pro pěstování vína mají své počátky již ve středověku. Vznik vinic souvisí s šířením římské říše a později také křesťanství. Korčula se...

Gastronomie na Korčule

Gastronomie ostrova Korčula

Strava na ostrově Korčula patří mezi typicky středomořskou. Hlavními pokrmy jsou jídla z ryb a mořské plody. Oblíbené je také kůzlečí, jehněčí a skopové maso a sušená vepřová vyuzená kýta – pršut. K pršutu...