Rytířská společnost „Viteška kumpanjija“

Mezi bohaté kulturní dědictví ostrova Korčula patří taneční a rytířské spolky, které mají původ už ve 13. století. Život na ostrově v dávných dobách nebyl snadný. Ne vždy byl dostatek hojnosti a prosperity. Obyvatelé ostrova však měli vytrvalost a vůli pracovat a chuť hrát a zpívat je nikdy neopustila. Po druhé světové válce, kdy emigrace z ostrova dosáhla vrcholu, tendence zachovat tradici klesla.

Rytířská společnost „Viteška kumpanjija“

V roce 1927 vznikla však folklórní společnost “Kumpanjija” jejímž tvůrcem a zakladatelem byl právník z Blata Franko Cetinić Tale. Představuje tanec s meči v krojích doprovázený zajímavými hudebními nástroji. Kumpanjija usiluje o co nejvíce mladých lidí, aby se připojili a do jejich srdcí vštěpuje lásku k folklóru, protože, jak říká básník: „Pokud neživíte kořen, nemůžete se dočkat květu“. Tato tradice umocňuje pocit sounáležitosti.

Mohlo by se vám líbit...