Blato: Starobylé město s historickými památkami a kulturou

Blato

Blato je starobylé město ostrova Korčula, které bylo postaveno v blízkosti dnes již zaniklého jezera. Leží 9 km východně od města Vela Luka. Centrum města tvoří kamenné domy a církevní památky. Oblast oplývá úrodnou půdou a proto byla odedávna společně s městem Korčula jedním z hlavních center ostrova. Mnoho návštěvníků překvapí Blato jeho velikostí, četnými ulicemi a jeho urbanistickým vzhledem.

Blato, pohled na město

Blato, pohled na město

Blato dnes

Dnešní město má kolem 4000 obyvatel. Pěstování vína a oliv i nadále zůstalo hlavním zdrojem příjmů, společně s turistickým ruchem. Přestože se Blato nachází ve středu ostrova, má i svůj přístup k moři. Na severu v přístavním letovisku Prigradica a na jihu v Prižbě a Gršćici. Tato letoviska nabízejí možnosti pěkného ubytování blízko moře.

Ze severní strany ostrova vjíždíme do města druhou nejdelší lipovou alejí v Evropě. Nedaleko je velký městský park a stylová konoba Zlinje – restaurace s mořskými specialitami.

Historické centrum Blata

Blato, náměstí s arkádami a kostelní věží

Blato, náměstí s arkádami a kostelní věží

Nejzajímavějším místem v Blatě je dlážděné prostranství s kostelem Všech svatých ze 17. století a barokní lodžií s antickými sloupy – arkádami ze 17. století. Vydáte-li se na jižní pobřeží směrem k Prižbě a Gršćici, zastavte se na vyhlídce nad Blatem a užívejte si okolní panorama. Z další vyhlídky jsou také vidět Karbuni – malé ostrůvky připomínající řetězec ve tvaru perlového náhrdelníku.

 

Historie a vývoj Blata

Blato, starobylé ulice

Blato, starobylé ulice

Blato je jedna z nejstarších osad ostrova Korčula. Věří se, že Blato bylo obydleno již v římských dobách. Poukazuje na to podlaha kostela pocházející ze již ze 4. století, nebo také pozůstatky římského zemědělského majetku. Další archeologické výzkumy ukazují na osídlení již v prehistorické a ilyrské době. Staroslovanský název města Blato souvisí s jezerem, které bývalo mezi dnešním Blatem a Vela Lukou. Jezero svojí periodičností, kdy v zimě bylo zaplaveno a v létě vysychalo zajišťovalo ostrovu úrodná pole a hojnost pšenice a dalších plodin.

Emigrace obyvatel

Blato, kostelní věž a domy

Blato, kostelní věž a střechy domů

Počátkem minulého století čítala tehdejší vesnice 8000 obyvatel a byla označována za největší vesnici v zemi. Mezi dvěma světovými válkami došlo k masovému odsunu obyvatel, který zapříčinila uhynulá vinná réva v důsledku napadení révokazem. To výrazně přispělo k hospodářské krizi v bývalé Jugoslávii. Celé rodiny emigrovaly do Austrálie a Brazílie. Během 2. světové války bylo Blato bombardováno spojenci.

Kultura v městě Blato

V současné době existuje v Blatě 15 různých kulturních spolků a sdružení. Nejznámější je spolek Kumpanjija. Jedná se o rytířský tanec s meči, na který jsou Chorvaté velmi hrdí.

Největší oslava se koná každoročně 28. dubna ve Svátek Svaté Vincencie – patronky města. V den oslavy je pořádána hra se stejnojmenným názvem Kumpanjija. Tuto nevídanou podívanou je možné shlédnout také v létě v rámci letního festivalu. Hra je zopakováním bitvy z roku 1571, kdy Gičové zahnali Turky. Další zajímavou událostí je karneval na počátku půstu “Mande”. Jde o taneční zábavu, kde výjimečně dobré tanečnice dostanou pomeranč od svých partnerů. Jestliže muž – tanečník umí zatancovat tak rázně, že rozbije dřevěnou podlahu, dostává nový pár bot.

Památky města Blato

Blato kostel Všech svatých 17.století

Blato, kostel Všech svatých 17.století

Nejstarší památkou v Blatě je hřbitovní kostel Sv. Kříže ze 14. století. V blízkém okolí najdeme další malé kostelíky a kaple (Sv. Kosmy, Sv. Damiána ze 6. století, Svaté Marie, Sv. Martina aj.). Kostel Všech svatých na náměstí byl původně vystavěn už v 15. století. Tehdy byl zasvěcen Sv. Jeronýmovi. Přestavba v 17. – 18. století mu dala dnešní podobu. V kostele je velký oltářní obraz Všichni svatí – dílo od Belliniho žáka Girolama da Santacrose z roku 1540. Dochovaly se i barokní chórové lavice. Nad sakristií je uložena malá sbírka s církevní minulostí Blata. Budova u kostela skrývá další artefakty – klenoty, dokumenty a sbírku umění. Vedle kostela stojí barokní lodžie s vysokými antickými sloupy ze 17. století. Sloužila jako stinné útočiště poutníkům a scházela se v ní rada města. V Blatě můžeme obdivovat renesanční a barokní sídla korčulských šlechticů. Nejvýraznější barokní letní sídlo Ameri uprostřed Blata slouží dnes jako muzeum se sbírkami etnografie, archeologie a historických záznamů.

Infocentrum města Blato

V informačním centru (Turistička zajednica) ve městě Blato je možné získat různé prospekty o městě, ale také tipy a možnosti, která místa na ostrově si ještě prohlédnout. Z Blata vedou i zajímavé cyklistické trasy.